top of page

KONFERENCIJSKI  PROGRAM

PONEDJELJAK 22. travnja 2024

11:00 - 13:00    Registracija sudionika
 

13:00 - 14:00    Otvaranje skupa
14:00 - 14:30    Pauza

 

14:30 - 15:30    Pozvana predavanja:

 • Mikroskopska mjerenja u arheologiji (Tea Zubin Ferri / ArcheoLab)

 • Budućnost mjerenja vremena: optički atomski sat (Neven Šantić / CALT; Institut za fiziku)

 

15:30 - 16:30    Predavanja

 • Privremeno preseljenje nacionalnih umjernih laboratorija (Lovorka Grgec Bermanec / Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za procesna mjerenja)

 • Metode umjeravanja u građevinarstvu (Dalibor Sekulić, Zoran Lasić / Institut IGH d.d.)

 • Kvaliteta i mjeriteljstvo u istraživačkim laboratorijima - kada završava R&D i počinje GLP (Anita Šporec / BICRO Biocentar d.o.o.)

 

16:30 - 18:00    Slobodno vrijeme
 

18:00 - 22:00   Koktel dobrodošlice

                        Pub kviz

UTORAK 23. travnja 2024.

09:00 - 10:30    OKRUGLI STOL - Novosti u zakonskom mjeriteljstvu
Uvodna predavanja:

 • Primjena Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (Gordana Vivoda, voditeljica Područne mjeriteljske službe Zagreb, DZM)

 • Nova mjeriteljska baza/aplikacija (Boris Mikić, voditelj Službe za mjeriteljstvo, DZM)

 • Iskustva mjeriteljske inspekcije u nadzoru ovlaštenih tijela i zakonitih mjerila (Tomislav Stipić, načelnik Sektora mjeriteljske inspekcije, DZM)

 

10:30 - 11:00    Pauza za kavu
 

11:00 - 12:30    OKRUGLI STOL - Izazovi laboratorija i ocjenitelja u procesu akreditacije

Uvodno predavanje:

 • Zlatko Grgić (Infratech d.o.o.), vodeći ocjenitelj za 5 akreditacijskih shema

 • Biljana Perica / Zavod za javno zdravstvo Zadar

 

12:30 - 14:00    Ručak
 

14:00 - 14:30    Pozvano predavanje

 • Mjerenja i dijagnostičke tehnike za očuvanje kulturne baštine (Emma Angelini / Politecnico di Torino; predsjednica Međunarodnog vijeća za koroziju) - in English

 

14:30 - 15:30    Predavanja

 • Laboratorij IPNP - mjesto gdje stvarno kvalitetno upoznajete podzemlje (Jasmina Jelić-Balta, Silvija Borković / INA d.d.)

 • Primjena certificiranih referentnih materijala u mikrobiologiji hrane (Ivana Ljevaković Musladin / Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije)

 • Pronalaženje skrivenih podataka u bliskom IR spektru na umjetničkim slikama u zagrebačkim muzejima i zbirkama (Dijana Nazor Čorda / Hrvatski restauratorski zavod)

 

15:30 - 16:00    Pauza za kavu


16:00 - 17:30    OKRUGLI STOL - Što o mjeriteljstvu možemo naučiti od farmaceutske industrije, a što oni od nas ostalih? (moderatori: Bruno Šimek, Siniša Prugovečki)

Uvodno predavanje

 • Bruno Šimek (Arguo d.o.o.), GMP/GDP konzultant

 

17:30 - 19:30    Slobodno vrijeme
 

19:30 - 22:30    Konferencijska večera u hotelu Histria

SRIJEDA 24. travnja 2024.

09:00 - 10:00    Predavanja

 • Intra-laboratory comparison as a concept for quality assurance and enhancement of confidence in results from accredited calibration laboratories (Kiril Demerdžiev, Marija Čundeva-Blajer, Monika Nakova, Ilija Stojkovski / Ss. Cyril and Methodius in Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies)

 • Digitalna transformacija: U korak s normom ISO/IEC 17025 - sponzorsko predavanje (Mija Kaselj / LabSense d.o.o.)

 • GxP temperaturno mapiranje spremišta knjižnice Metropolitana Zagrebačke nadbiskupije (Filip Petric, Siniša Prugovečki / Metroteka d.o.o.; Emilia Domazet / Metropolitanska knjižnica Zagrebačke nadbiskupije - Hrvatski državni arhiv; Andreja Dragojević / Hrvatski državni arhiv

 

10:00 - 10:30    Pozvano predavanje

 • Mjerenja i klimatske promjene (Dunja Mazzocco Drvar / WWF Adria)

 

10:30 - 11:00    Pauza za kavu
 

11:00 - 12:30    OKRUGLI STOL - Digitalna transformacija u laboratorijima i mjeriteljstvu

    Uvodna predavanja:

 • Lab of the future (Laura Martin, EUROLAB) - in English

 • Digitalna transformacija upravljanja mjernom opremom (Mirna Fakin / LorisQ Inc.)

 • Blockchain i enkripcija u mjeriteljstvu - Kruno Miličević / FERIT, Random Red d.o.o.)

 

12:30 - 14:00    Ručak
 

14:00 - 15:00    Predavanja

 • Pregled suvremenih metoda ispitivanja materijala i konstrukcija za potrebe ocjene stanja objekata graditeljske baštine (Ivana Marušić, Andrija Šokman / Examen Lab d.o.o.)

 • Interna usporedbena mjerenja protoka plinova (Berislav Pavlović / Gradska plinara Zagreb d.o.o.)

 • Uključenost zaposlenika i vodstvo kao prediktori zadovoljstva poslom u zdravstvenim ustanovama s akreditiranim laboratorijima prema ISO/IEC 17025 (Ivana Škarica Bjelobaba, Željko Linšak / Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije)

 

15:00 - 16:00    Zatvaranje skupa

bottom of page