top of page

PONUDA ZA SPONZORE / IZLAGAČE

 • Logo na svim marketinškim materijalima (promotivni e-mailovi, newsletteri, web konferencije)

 • Logo na svim drugim materijalima (program konferencije, zbornik radova)

 • Pravo na postavljanje reklamnog bannera u glavnoj dvorani (max. 200x120 cm) ili videa u sklopu otvaranja (max. 60 s)

 • Izložbeni prostor sa stolom i 2 stolice

 • Izlaganje od 15 minuta u programu konferencije

 • Mogućnost distribucije brošure ili drugih promotivnih materijala svim sudionicima kod prijave.

 • Tri spominjanja i zahvale na LinkedInu prije i jedno spominjanje i zahvala tijekom konferencije

 • 3 kotizacije

 • Logo na svim marketinškim materijalima (promotivni e-mailovi, newsletteri, web konferencije)

 • Logo na svim drugim materijalima (program konferencije, zbornik radova)

 • Pravo na postavljanje reklamnog bannera u glavnoj dvorani (max. 120x80 cm) ili videa u sklopu otvaranja (max. 30 s)

 • Izložbeni prostor sa stolom i 2 stolice

 • Mogućnost distribucije brošure ili drugih promotivnih materijala svim sudionicima kod prijave.

 • Dva spominjanja i zahvale na LinkedInu prije i jedno spominjanje i zahvala tijekom konferencije

 • 2 kotizacije

 • Logo na svim marketinškim materijalima (promotivni e-mailovi, newsletteri, web konferencije)

 • Logo na svim drugim materijalima (program konferencije, zbornik radova)

 • Mogućnost distribucije brošure ili drugih promotivnih materijala svim sudionicima kod prijave.

 • Jedno spominjanje i zahvala na LinkedInu prije konferencije

 • 1 kotizacija

 • Logo na svim marketinškim materijalima (promotivni e-mailovi, newsletteri, web konferencije)

 • Logo na svim drugim materijalima (program konferencije, zbornik radova)

diamond.jpg

PLATINASTI SPONZOR

3.000,00 EUR

gold.jpg

ZLATNI   SPONZOR

1.800,00 EUR

silver.jpg

SREBRNI SPONZOR

1.000,00 EUR

brpnze.jpg

BRONČANI SPONZOR

600,00 EUR

aranžman uključuje dozvoljeno brandiranje stolova i buffet stola i upotreba sponzorskih materijala, salveta, podložaka, čokoladica i sl. (o vlastitom trošku) tijekom ručka, naznaka sponzora u službenom programu
*maksimalno 2 sponzora, samo za sponzore koji imaju sponzorski paket

aranžman uključuje dozvoljeno brandiranje stolova i buffet stola i upotreba sponzorskih materijala, salveta, podložaka, čokoladica i sl. (o vlastitom trošku) tijekom pauze za kavu, naznaka sponzora u službenom programu
*maksimalno 4 sponzora, samo za sponzore koji imaju sponzorski paket

Buffet Party

RUČAK

2.000,00 EUR

Coffee and Cake

PAUZA ZA KAVU

1.000,00 EUR

bottom of page