top of page

Gorana Baršić

Izvanredna profesorica na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Više od 20 godina bavi se znanstveno-istraživačkim radom i podučavanjem iz područja dimenzionalnih mjerenja te upravljanja, osiguravanja i kontrole kvalitete. Kao autorica i koautorica objavila je više od 70 znanstvenih i stručnih radova.

mARIJA_edited.jpg

Marija Čundeva-Blajer

Dr. sc. Marija Čundeva-Blajer redovita je profesorica na Fakultetu Sveti Ćiril i Metod u Skopju, Fakultetu elektrotehnike i informacijskih tehnologija u Skopju, Sjeverna Makedonija, voditeljica Laboratorija za električna mjerenja (akreditiranog umjernog laboratorija za instrumente za električne veličine prema EN ISO/IEC 17025:2017) i voditeljica Vijeća doktorskog studija mjeriteljstva. Predaje na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima iz područja električnih mjerenja, materijala, mjeriteljstva i upravljanja kvalitetom. M. Cundeva-Blajer vodeća je i tehnička procjeniteljica Instituta za akreditaciju Sjeverne Makedonije i Albanske direkcije za akreditaciju. Sudjelovala je i predstavljala izvorne znanstvene priloge i radove na više od 100 međunarodnih kongresa/simpozija, autorica je više od 150 radova objavljenih u referentnim znanstvenim časopisima te više od 500 stručnih radova/izvještaja, kao i 15 sveučilišnih knjiga i skripti iz područja elektrotehnike i energetike, instrumentacije, mjeriteljstva, znanosti o kvaliteti, umjeravanja, procjena nesigurnosti, matematičkih alata u mjeriteljstvu i električnih materijala.

foto - lovorka grgec bermanec_edited.jpg

Lovorka Grgec Bermanec

Redovita je profesorica na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se mjeriteljstvom procesnih veličina, voditeljica je Katedre za toplinsku i procesnu tehniku FSB-a i Laboratorija za procesna mjerenja koji je ujedno i nacionalni umjerni laboratorij, tj. nositelj državnih etalona za tri fizikalne veličine: temperaturu, tlak i vlažnost. Predstavnica je RH u EURAMET stručnom odboru za masu i pridružene veličine TC-M, pododbor za tlak, i znanstvena tajnica u IMEKO tehničkom odboru TC-16 (Mjerenje tlaka i vakuuma). Dugogodišnja je ocjeniteljica nacionalnih akreditacijskih ustanova Hrvatske (HAA), Slovenije (SA), Bosne i Hercegovine (BATA), Srbije (ATS), Crne Gore (ATCG), a od nedavno i Malte (NAB-Malta).

foto - zlatko grgic_edited_edited.jpg

Zlatko Grgić

Zlatko Grgić, dipl. ing. univ. spec., ima višegodišnje iskustvo u uspostavljanju, održavanju i ocjenjivanju sustava upravljanja prema različitim akreditacijskim normama. Bavi se savjetovanjima, uvođenjem, održavanjem i auditiranjem sustava upravljanja te drugim oblicima pomoći organizacijama koje djeluju u skladu sa zahtjevima normi HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020, HRN EN ISO/IEC 17065, HRN EN ISO/IEC 17043, HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO 14001, HRN ISO 45001 i sličnima. Stalno je zaposlen kao direktor tvrtke Infratech d.o.o., a kao vanjski suradnik radi za niz tijela za ocjenjivanje sukladnosti u svojstvu predstavnika za kvalitetu, internog auditora ili savjetnika; radi za Hrvatsku akreditacijsku agenciju kao vanjski vodeći ocjenitelj za pet akreditacijskih shema te za različite udruge i organizacije koje provode izobrazbe iz područja upravljanja kvalitetom.

foto - ivana ljevakovic musladin_edited.

Ivana Ljevaković-Musladin

Dr. sc. Ivana Ljevaković-Musladin, dipl. ing., voditeljica je Odjela za hranu i voditeljica za kvalitetu u Službi za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije. Sustavom kvalitete uspješno se bavi već 15 godina. Diplomirala je kemiju na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, a magistrirala na specijalističkome poslijediplomskom studiju Analitike i mikrobiologije hrane na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju je obranila na Veterinarskome fakultetu u Zagrebu, u znanstvenoj grani veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane. Članica je Hrvatskoga mikrobiološkog društva i Hrvatskoga mjeriteljskog društva te Tehničkoga odbora za mjerenja u ispitivanjima, inspekciji i certifikaciji Međunarodne mjeriteljske konfederacije (IMEKO TC11).

foto - kruno milicevic_edited.jpg

Kruno Miličević

Kruno Miličević je redoviti profesor u trajnom izboru na FERIT-u Osijek, te je suosnivač tvrtke Random Red d.o.o. (https://randomred.eu/). Bavi se nizom područja koja se mogu svesti pod zajednički nazivnik “digitalne transformacije mjeriteljstva”. Među ostalim, to su analiza mjerne nesigurnosti, uloga IoT-a i blockchaina u mjeriteljstvu, primjena strojnog učenja i umjetne inteligencije, te specifični enkripcijski algoritmi (npr. temeljeni na teoriji kaosa, algoritmi otporni na kvantna računala, homomorfna enkripcija).

foto - biljana perica_edited.jpg

Biljana Perica

Biljana Perica mag. sanit. ing., voditeljica odjela za molekularnu dijagnostiku Službe za mikrobiologiju i parazitologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Zaposlena u ovom mikrobiološkom laboratoriju od 1987. godine, a zadnjih 17 godina aktivna u području primjene norme HRN EN ISO 15189. Kao voditeljica kvalitete radila je od 2006. do 2023. godine te je Službu za mikrobiologiju i parazitologiju pripremila za uspješnu akreditaciju još 2009. godine, čime je ovaj laboratorij postao prvi akreditirani medicinski mikrobiološki laboratorij u Hrvatskoj. Od 2011. sudjeluje u radu HMD-a prenoseći iskustva o akreditaciji preko radionica i seminara. Od 2020. godine aktivno sudjeluje u radu Hrvatske akreditacijske agencije kao ekspert za ocjenu metoda molekularne dijagnostike a od 2023. godine i kao ocjenitelj za normu 15189.

Bruno Šimenk_edited.jpg

Bruno Šimek

Bruno Šimek ima preko 25 godina radnog iskustva u GMP i GDP okruženju. Poslije studija farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završio je i poslijediplomski studij industrijske farmacije na School of Pharmacy, University of Manchester. 
Nakon 15 godina rada u području razvoja i proizvodnje lijekova, što je uključivalo pozicije kao što su direktor osiguranja kvalitete i Odgovorna osoba za puštanje serije lijeka u promet (QP), 2011. osniva tvrtku Arguo d.o.o koja pruža sve oblike GMP/GDP podrške: konzalting, pripreme za regulatorne inspekcije, provedba kvalifikacija i validacija, organizacija edukacija i provedba audita. 2021. godine je s timom suradnika pokrenuo e-learning platformu GxP Synapse za razvoj GMP, GDP, RP i QP kompetencija.

oLGA_edited.jpg

Olga Štajdohar Pađen

Dugi niz godina radila je u laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka vodila je pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom.
Autorica je četiri stručne knjige:
•    Plivati s ISO-om i ostati živ – Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu
•    Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju
•    Plivati laboratorijem i ostati živ – Postati i ostati akreditirani laboratorij, ili ipak bolje ne
•    Alati i tehnike za svaki dan – U poslovnom i privatnom životu

Zadnjih nekoliko godina radi u području energetike, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, a posebice kogeneracijskih postrojenja na biomasu i bioplin.

foto - tatjana tomic_edited.jpg

Tatjana Tomić

Dr.sc. Tatjana Tomić, znanstvena suradnica, stručnjakinja je u Centralnom ispitnom laboratoriju, INA-Industrija nafte, d.d. Doktorirala je u području prirodnih znanosti, analitička kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu. Radi na složenim analitičkim tehnikama, tekućinskoj i plinskoj kromatografiji, na analizama naftnih proizvoda, voda, tla i otpada. Bavi se razvojem novih analitičkih postupaka, poboljšanjem postojećih te kontrolom kvalitete rada. Stručna je ocjeniteljica u ocjenama akreditacije laboratorija koje provodi Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) za područje naftnih proizvoda, voda, tla i otpada. Redovita je članica Znanstvenoga vijeća za naftu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU); članica Hrvatskog mjeriteljskog društva (HMD) te voditeljica Tehničkog komiteta za kemijska mjerenja Svjetske mjeriteljske organizacije (IMEKO TC24).

foto - trpimir zupic_edited_edited.jpg

Trpimir Župić

Radio je na poslovima vezanim za tehničko zakonodavstvo, mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju, ocjenjivanje sukladnosti, sustave upravljanja te kvalitetu i promociju hrvatskih proizvoda. Od 2015. godine radi u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, a od 2019. godine je načelnik Sektora za mjeriteljstvo i plemenite kovine u Državnom zavodu za mjeriteljstvo.

bottom of page