top of page
Speaking at Seminar

KAKO MOŽETE SUDJELOVATI NA KONFERENCIJI?

 

Predavanja sa i bez radova moraju odgovarati svrsi ovoga savjetovanja i ne smiju biti komercijalnoga karaktera. Sažetci, radovi i prezentacije bit će pregledani i odobreni od strane Programskog odbora.

1.    RAD S PREDAVANJEM

Sažetak - rok za predaju: 1.3.2024.

Molimo Vas da sažetke prema uputi koju možete skinuti na LINKU dostavite do 1.3.2024. na e-adresu: hmd-konferencija@hmd.hr. Sažetak treba biti napisan na hrvatskome ili engleskome jeziku i jasno prikazati sadržaj rada. Radovi moraju odgovarati svrsi ovoga savjetovanja i ne smiju biti komercijalnoga karaktera.

Rad - rok za predaju: 1.4.2024.

Konačni se tekst rada prema uputi koju možete skinuti na LINKU mora predati također na e-adresu: hmd-konferencija@hmd.hr najkasnije do 1. 4. 2024. godine. Preporučena duljina rada je 4-6 stranica. Autori koji se ne budu pridržavali roka predaje rada, neće moći ostvariti popust za autore. Svi radovi bit će objavljeni u digitalnom zborniku radova s konferencije.

Najbolja 3 rada, odnosno prezentacije, prema glasovima sudionika bit će nagrađeni na zatvaranju konferencije.

Prezentacija rada - rok za predaju: 15.4.2024.

Prezentacije rada se također predaju na e-adresu: hmd-konferencija@hmd.hr.

Autori mogu koristiti vlastiti format prezentacije u Microsoft PowerPointu ili sličnoj aplikaciji. Preporučamo poštivanje uobičajenih dobrih praksi pri izradi prezentacije.

Kotizacija sudjelovanja za prvog autora na radu iznosi 300 EUR.

*Dodatno je moguće ostvariti 5% popusta u slučaju sudjelovanja na prošloj konferenciji (2022.), te 5% popusta u slučaju sudjelovanja 3 ili više osoba iz iste organizacije.

2. PREDAVANJE BEZ RADA

Budući da razumijemo da mnogi kolege koji imaju što za reći i podijeliti svoja vrijedna iskustva sa drugim kolegama iz istih ili različiitih područja nemaju vremena za izradu rada, na ovogodišnjoj konferenciji uvodimo mogućnost izrade prezentacije bez rada.

Prezentacija bez rada - rok za predaju: 15.3.2024.

Prezentacije rada se predaju na e-adresu: hmd-konferencija@hmd.hr.

Autori mogu koristiti vlastiti format prezentacije u Microsoft PowerPointu ili sličnoj aplikaciji. Preporučamo poštivanje uobičajenih dobrih praksi pri izradi prezentacije.

Kotizacija sudjelovanja za prvog autora na prezentaciji iznosi 300 EUR.

*Dodatno je moguće ostvariti 5% popusta u slučaju sudjelovanja na prošloj konferenciji (2022.), te 5% popusta u slučaju sudjelovanja 3 ili više osoba iz iste organizacije.
 

bottom of page